Nederlands  |  English

Projects

Grid | List

Website voor Bodem voor Ruimte

Visualspace realiseert de website voor Bodem voor Ruimte. Op de website een warm pleidooi om op betere wijze met onze stedelijke omgeving aan de slag te gaan. Wat is nodig voor de ontwikkeling van onze leefomgeving, hoe maken we bodem voor ruimte? Hoe gebruiken we onze ruimte zo efficiënt mogelijk? De beschikbare ruimte wordt steeds schaarser, dus deze vragen zijn actueler dan ooit. Kiezen we voor het opnieuw benutten dus recyclen van reeds benutte ruimte dat past in een duurzame samenleving of offeren we nog meer open ruimte op?