English

Projects

Grid | List

Dienstverlening volop in beweging

Dienstverlening op het gebied van de omgeving is voor de Netwerkorganisatie Omgevingskwaliteit volop in beweging. Een goede kwaliteit vraagt om innovatie, nieuwe ideeën, een klankbord om knelpunten te bespreken, en beheer van kennis en kennissen.

Visualspace ontwerpt de website en ontwikkelt het bijbehorende Content Management Systeem.