English

Projects

Grid | List

Leven met Water geeft water zijn nieuwe plek

Leven met water wil het water zijn nieuwe plek geven en daarvoor een maatschappelijk draagvlak creëren door het stimuleren van innovatief waterbeheer, intensievere samenwerking tussen onderzoekers vanuit verschillende gamma en bèta domeinen, en het koppelen van wetenschap en praktijk.

Ook biedt Leven met water een infrastructuur bestaande uit duurzame samenwerkingsverbanden tussen kennisvragers en -aanbieders, tussen wetenschappers en praktijkmensen, en tussen waterbeheerders, gebiedsbeheerders, universiteiten, kennisinstellingen en adviesbureaus.