English

Projects

Grid | List

Wet op de architecten titel (WAT) gewijzigd

Om de titel van architect te mogen voeren, dient naast het behalen van het diploma, een tweejarige beroepservaringperiode te zijn doorlopen. Deze regeling geldt ook voor stedenbouwkundigen, voor tuin- en landschapsarchitecten en voor interieurarchitecten. Ook de verplichting tot jaarlijkse bij- en nascholing wordt uitgebreid tot deze disciplines. Opdrachtgevers moeten uit kunnen gaan van de professionaliteit van architecten en stedenbouwkundigen.

Dit najaar staat de parlementaire behandeling op de agenda. De Wet op de architectentitel wordt met deze wijzigingen omgevormd tot een krachtiger kwaliteitsinstrument en Nederland loopt hiermee niet meer achter op de vakbekwaamheidseisen die in direct omringende landen aan architecten worden gesteld.