English

News

02 februari 2010

Basis voor ontwikkeling van leefomgeving

Visualspace realiseert de website voor Bodem voor Ruimte. Op de website een warm pleidooi om op betere wijze met onze stedelijke omgeving aan de slag te gaan. Wat is nodig voor de ontwikkeling van onze leefomgeving, oftewel: hoe maken we bodem voor ruimte? Hoe gebruiken we onze ruimte zo efficiënt mogelijk? De beschikbare ruimte wordt steeds schaarser, dus deze vragen zijn actueler dan ooit. Kiezen we voor het opnieuw benutten – dus recyclen – van reeds benutte ruimte dat past in een duurzame samenleving of offeren we nog meer open ruimte op?

cache/ce/e4/cee4f97942d2610acd3b456b234aef39.jpg

Binnenstedelijk bouwen is de manier om ruimte te recyclen. De bodemkwaliteit van die ruimte is hierbij van groot belang: terwijl bodemverontreiniging een belemmering kan zijn, biedt bijvoorbeeld bodemenergie juist kansen. Diverse pleitbezorgers, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelaars die zich hebben verenigd in de werkgroep ‘Laten We Nederland Mooier Maken’ en partijen als Milieudefensie en de Stichting Natuur & Milieu, kiezen voor binnenstedelijk bouwen als een duurzaam antwoord op de vraag naar ruimte. Het tijdig bij het proces betrekken van de juiste expertise kan dan aanwijsbaar verschil maken: wordt het een lucratieve en duurzame ontwikkeling of laten we de lasten na aan de toekomst?