English

News

14 januari 2010

Leven met Water bruisende manifestatie

Leven met Water heeft haar vijfjarige programma afgesloten met de presentatie van een omvangrijke website met daarop een overzicht van ruim 120 projecten die aan het programma zijn ontsproten. De ‘fine de fleur’ van de Nederlandse waterwereld geeft ‘acte de presence’ op de afsluitende eindmanifistatie in Rotterdam. De site blijft nog enige jaren bestaan zodat de opgedane kennis behouden blijft voor toekomstig gebruikers.

cache/50/50/5050a7d366dee7b10aaaf44bcb4f2ee1.jpg

In het gezamelijke gedeelte van de middag stond centraal welke partijen op welke wijze het stokje van Leven met water gingen overnemen. Vooruitlopend daarop memoreerde Geert Teisman, wetenschappelijk directeur van Leven met Water, dat een kernboodschap van het programma (water z’n nieuwe plek geven) een benadering vraagt die niet alleen sectoroverstijgend is, maar ook schaaloverstijgend en domeinoverstijgend. ‘Wat we geleerd hebben, is dat een interactieve aanpak loont, water een onderschat economisch goed is en Watergovernance een inspirerende uitdaging. Er zijn nog twee opgaven: de kennis moet doorgegeven worden en het beleid kan nog leren.’

Annemieke Nijhof, directeur-generaal Water bij het ministerie Verkeer en Waterstaat, onderstreepte in haar toespraak het belang van innovatie, maar ook dat innovatie vaak pas optreedt bij een gebrek aan geld en mensen. ‘We moeten dwarsverbanden organiseren en openstaan voor afwijkende meningen. De teams van het Deltaprogramma zullen de kennis gaan ophalen uit de projecten van Leven met Water. Naar onze mening moet de uitwerking in de regio gebeuren op basis van gelijkwaardigheid tussen rijk en regio.’