English

News

01 januari 2010

Wijziging Wet op de Architectentitel

Om de titel van architect te mogen voeren, dient in de nabije toekomst, naast het behalen van het diploma, een tweejarige beroepservaringperiode te zijn doorlopen. Deze regeling geldt ook voor stedenbouwkundigen, voor tuin- en landschapsarchitecten en voor interieurarchitecten. Ook de verplichting tot jaarlijkse bij- en nascholing wordt uitgebreid tot deze disciplines. Opdrachtgevers moeten uit kunnen gaan van de professionaliteit van architecten en stedenbouwkundigen.

Dit najaar staat de parlementaire behandeling op de agenda. De Wet op de architectentitel wordt met deze wijzigingen omgevormd tot een krachtiger kwaliteitsinstrument en Nederland loopt hiermee niet meer achter op de vakbekwaamheidseisen die in direct omringende landen aan architecten worden gesteld.

cache/db/ec/dbecf7cbc64f843f47297662daf008a2.jpg

Visualspace ontwerpt in opdracht van Projectgroep WAT de huisstijl, de website, en een print- en digitale versie van de nieuwsbrief.